Garantijas

Garantijas

Uz visiem Autotäht OÜ pārdotajiem produktiem attiecas ražotāja dotā 2 gadu garantija.

Klienta pasūtītās preces tiek aizsargātas transportēšanas laikā no Autotäht OÜ noliktavas līdz piegādei klientam, par ko atbild Autotäht OÜ un tā loģistikas partneris. Autotäht OÜ garantē riepu nomaiņu vai preču izmaksu kompensāciju jebkurā gadījumā saistībā ar sūtījuma nozaudēšanu vai bojājumiem no nosūtīšanas brīža līdz preču piegādei klienta norādītajā adresē.

 1. Garantija, ko sniedz ražotāja rūpnīca, ar Autotäht OÜ starpniecību, attiecas gan uz preces materiālu, gan uz kļūdām, kas radušās ražošanas (ražošanas procesā).
 2. Garantija neattiecas uz šādiem riepu bojājumiem un gadījumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ:
  • riepas, kas ir izmantotas, pārsniedzot protektora nodiluma ierobežojumu
  • ceļa apstākļu izraisīti riepu bojājumi
  • riepu bojājumi, kas radušies negadījumu (avārijas, ugunsgrēka u.c.) rezultātā.
  • traumas, kas radušās nepareizas riepu lietošanas rezultātā (nepareizs riepu spiediens, nepareiza sadursme, nesabalansēti riteņi, salūzuši amortizatori, automašīnas pārslodze, ķēžu lietošana, naglošana, sacīkstes, bezceļa u.c.)
  • remontētas un restaurētas riepas
  • tīša riepu bojāšana
  • dabisks riepu nodilums
    
 3. Pārdošanas garantiju nodrošina Autotäht OÜ.
 4. Garantijas pieprasīšanas pamats ir tāds, ka garantijas pieprasītājam jāiesniedz izziņa par bojāto preci, pirkuma rēķina kopija un tie kopā ar bojāto preci jānogādā Autotäht OÜ birojā Luha 34 Tallinn 10131 Igaunija.
 5. Bojātā prece tiek pakļauta rūpīgai pārbaudei. Ja veiktajā ekspertīzē tiks konstatēts materiāla vai ražošanas defekts, riepa tiks salabota, nomainīta pret jaunu vai finansiāli kompensēta. Autotäht OÜ ir starpnieks preču remontā, apmaiņā vai kompensācijā starp ražotāju un klientu.
 6. Nepiekrītot Autotäht OÜ veiktās ekspertīzes rezultātam, garantijas pieprasītājam ir iespēja problemātisko preci nosūtīt objektīvam ekspertam. Objektīvas ekspertīzes laiks ir maksimāli 1 mēnesis. objektīvas pārbaudes izmaksas sedz garantijas pieprasītājs.

Papildus tiesībām, kas izriet no pārdošanas garantijas, Autotäht OÜ klientiem ir iespēja izmantot arī tiesības, kas izriet no citiem spēkā esošajiem EV likumiem. Atbilstoši Saistību tiesību likumam Autotäht OÜ uzņemas atbildību par defektiem, kas uz preces ir parādījušies divu gadu laikā no preces nodošanas klientam.

Prece pievienota grozam.
0 preces - 0.00